Към съдържанието
Забележка!

Текстът на тази страница е зает без допълнителни модификации от Awesome GIS в GitHub. Всякакви редакции и коментари е необходимо да се извършват в оригиналното хранилище.

ГИС? Яко!

Колекция от бази данни, обучителни материали, инструменти, карти и други полезни ресурси свързани с географска тематика.

Но какво е ГИС?

Географска информационна система (ГИС) е информационна система за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на географски обвързани (пространствени) данни (на английски: Geographic data and information). ГИС може да се отнася за различни технологии, процеси и методи. Технологията съпътства много операции и има много приложения в техниката, планирането, управлението, транспорта, застраховането, телекомуникациите, индустрията и във все повече области на човешкия живот[3] Поради това ГИС и приложенията, свързани с местоположението (на английски: location-based service, LBS), дават възможност за разработка на множество услуги за анализ и визуализация.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Географска_информационна_система

Яко!

Тук е информация! Да направим тоя списък още по-як! При нови добавки моля последвайте инструкциите на Инструкции за нови добавки. Ако имате общи идеи и/или коментари за подобряване на този списък, моля пишете във Въпроси.

Създаването на този списък беше вдъхновено от еквивалента му на английски Awesome GIS.

Легенда

За по-лесно ориентиране в списъкът по-долу, със система от емоджита се допълват някои белези на описаните ресурси по-долу.

 • 💶 - затворен или платен софтуер за обучителни или доброволчески цели
 • 👶 - подходящ за начинаещи
 • 🐍 - наличен като Python библиотека
 • ⌨ - наличен като програма от командния ред

Ръководства, учебници и материали

 • Упражнения по дистанционни методи в геологията - Упражнения по дистанционни методи с отворен софтуер (QGIS, SNAP) на доц. д-р Камен Попов от Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”. Упражненията дават добра представа за основните принципи в дистанционните изследвания, които са всеобхватно приложими и далеч не само в геологията.
 • learnosm.org - Научи всичко необходимо за OpenStreetMap.

ГИС софтуер

Софтуерни продукти, които помагат за работата с пространствени данни:

Настолни

 • QGIS 👶 🐍 - Най-разпространеният и богат на функционалности безплатен и отворен ГИС софтуер.

Мобилни

 • QField 👶 - Цялата сила на QGIS в ръцете ти, безплатно. Мобилна версия на QGIS.

Команден ред ⌨

 • GDAL 🐍 - GDAL - Geospatial Data Abstraction Library е преводач между различни растерни и векторни геопространствени формати. Сърцето на почти всички софтуери с отворен код.
 • PCRaster 🐍 - Колекция от софтуер за прилагане на пространствено-времеви модели и анализи.

Визуализации онлайн

Създаване на интерактивни карти, достъпни чрез интернет:

 • MapChart 👶 - MapChart е софтуер за лесно изчертаване на карти онлайн изцяло с безплатен онлайн интерфейс.
 • Leaflet 👶 - JavaScript библиотека за създаване на инстерактивни карти удобни за преглед и на мобилно устройство.
 • leaflet-providers - Разширение за Leaflet, което позволява зареждането на базови слоеве от различни безплатни (но понякога лимитирани) доставчици.
 • OpenLayers - JavaScript библиотека за визуализиране на карти.
 • D3.js - JavaScript библиотека за интерактивни документи създадени от данни.
 • DataWrappeer 💶 👶 - Инструмент за създаване на карти и прилежащи графики и таблици със собствени данни.

Сървърни продукти

 • Geoserver - Java сървър за публикуване на ГИС данни в уеб среда, съгласно OGC (WMS/WFS/WCS).

QGIS - плъгини и благинки

Библиотеки 🐍

 • Shapely - Библиотека за работа с геометрични фигури в декартовата (правоъгълна) координатна система.
 • Fiona ⌨ - Четене и писане на векторни ГИС данни в Python.
 • Rasterio ⌨ - Четене и писане на растерни геопрастранствени данни в Python.
 • NumPy - NumPy е в основата за научна работа с числа в Python.
 • pandas - Бърза, мощна, гъвкава и лесна библиотека за работа със статистически данни.
 • GeoPandas - GeoPandas разширява pandas за работа с географски обекти.
 • pyproj - Библиотека за картографски проекции и трансформации, Python интерфейс на PROJ.
 • matplotlib - Чертаене на графики с Python.
 • networkx - За работа с графи (мрежи).
 • pyesridump ⌨ - Изтегляне на всички обекти от ESRI MapServer слой в GeoJson.
 • momepy - Библиотека за количествени измерения на формите в застроените територии.

Данни

Наличните набори данни и техните източници са описани тук.

 • Национален статистически институт (НСИ) - Национален статистически институт на България.
 • Национален регистър на населените места (НРНМ) - Данни за населените места и административно-териториална структура на България.
 • Sentinel-Hub EO Browser - Преглед и изтегляне на изображения от европейскш мисии (Sentinel).
 • USGS EarthExplorer - Преглед и изтегляне на изображения от американски мисии (Landsat).
 • Urban Atlas - Urban Atlas предоставя общоевропейски сравними данни за земното покритие и земеползването във Функционални Урбанизирани Ареали (ФУА).
 • OpenDataBG - Портал за отворени данни на Република България. Данните са разделени по теми: Икономика, Здравеопазване, Околна среда, Население, Градове, Транспорт, Енергетика и др.
 • Климатична класификация по Кьопен-Гайгер - Климатична класификация по Кьопен-Гайгер с разделителна способност от 1km2 с покритие за целия свят.
 • GlobalMaps - Отворени векторни и растерни данни за света и отделните държави - DEM, физикогеографски и антропогенни обекти. Пряка връзка към данните за България тук.
 • OpenTopography.org - Отворени топографски данни с висока резолюция - облаци от точки и растери.
 • ФАО - ООН - Отворени данни с разнообразна насоченост предоставени от ФАО към ООН.
 • Quantarctica - Готови данни за Антарктида - подходящи за учебни цели.

Картни основи

 • Sentinel2 - безоблачна сателитна растерна мозайка на света без облаци. Възможност за изтегляне и вграждане в ГИС.
 • Stamen Maps - разнообразни картни основи. Възможност за изтегляне и вграждане в ГИС.
 • BGTopoVJ - руски топографски карти на България и Македония в мащаб 1:50000.

Онлайн карти

 • blitzortung.org - Светкавиците по света в реално време.
 • WAQI замърсяване на въздуха - Световното качество на въздуха: Индекс на качеството на въздуха в реално време.
 • AirBg замърсяване на въздуха - Карта в реално време на качеството на въздуха в България.
 • Народи и племена в Новия свят - Ареали на местното население в Новия свят - онлайн карта.
 • EarthNow! Landsat изображения - Преглед на изображенията на американските сателити Landsat 7 и 8 в (почти) реално време.
 • Застрашените езици по света - Атлас на застрашените от изчезване езици на UNESCO- онлайн карта.
 • ИПИ 265 общини - Интерактивна карта на общините за достъпно и разбираемо представяне на голямо количество данни.
 • ИПИ регионални профили - Информация за развитието на областите в страната и допълването им с анализи на икономическите и социалните аспекти.
 • Windy.com - Интерактивна карта на посоката и скоростта на вятъра в реално време.
 • flightradar24 - Самолети в реално време.
 • Туристически маршрути в България - Интерактивна карта на пешеходни и вело маршрути и еко пътеки в България.
 • BG Industry Map - Подробни карти и бази данни за 14 избрани индустриални сектора в България.
 • Meteoblue - Точна информация и прогнози за времето във всяка точка на света. Интерактивни прогнозни карти и карти метеорологичната обстановка в реално време.
 • Zoom Earth - Визуализация на това как изглежда Земята в настоящият момент, с възможност за връщане назад във времето и проследяване развитието и движението на циклонални явления в различни точки на земното кълбо.
 • Ancient Earth globe - Интерактивен глобус, показващ промените настъпили върху лицето на Земята от преди 750 милиона години до днес.
 • Геоложка карта на света - Геоложка карта на света.
 • CadastreBG 💶 - Интерактивена кадастрална карта на България, с възможност за закупуване на данни за избрани имоти, сгради и самостоятелни обекти на собственост.
 • Геокартфонд 💶 - Интерактивена карта Геокартфонд, съдържа ЕТК в М 1:5000 и 1:10 000 с възможност за закупуване на карти във висока резолюция.
 • Глобус с подводни интернет кабели - Интерактивен глобус с активните подводни кабели, по които текат сигналите на интернет.
 • Chronotrains - Интерактивна карта, която показва колко далече можеш да стигнеш с влак за 5 часа от всяка жп гара в Европа.
 • Notable people - Интерактивна карта, показваща име на известна личност от всяко населено място.

Онлайн визуализации

 • The Atlas of Economic Complexity - Визуализация на икономическия стокообмен по сектори и държави в света.
 • Rocks - A 3D model collection - Колекция с 3D-модели на скали.
 • GPS - Обяснение как работят глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС).
 • Surname Map - Проверка на географското разпространението на фамилните имена в някои държави в Европа.
 • This City Does Not Exist - Генерирани сателитни снимки на градове чрез изкуствен интелект.
 • OpenStreetMap 2012 - Сравнение на OpenStreetMap през 2012 и 2022.

Картографски визуализации

Географски игри

 • Sporcle - Колекция от игри тип викторина на географска и не само тематика. Лесен начин за запаметяване на държави, столици, градове и др.
 • geoguessr - Познай къде се намираш на картата по снимка от гугъл мапс.
 • landlines - Нарисувай линия на екрана и ще получиш сателитна снимка, изобразяваща същата форма.
 • Saterra - Колекция от игри викторини, свързани с политическа и природна география.
 • Worldle - Познай държавата по нейните граници подобно на WORDLE.
 • Globle - Познай държавата тип “топло и студено”.
 • Countryle - Познай държавата с географски и статистически жокери.

Инструменти за градско планиране

 • Streetmix - Напречен профил на улици. Нарисувай уличното платно такова каквото е или каквото искаш да бъде - с велоалеи, тротоари и активни ленти.