Към съдържанието

OSGeo

OSGeo лого

Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) (о-ес-джио), преведено на „Фондацията за геопространствени приложения с отворен код“, е организация с нестопанска цел, която се занимава с подкрепа и насърчаване на използването на софтуер с отворен код за геопространствени приложения. Основана през 2006 г., OSGeo служи като център за сътрудничество, образование и застъпничество в рамките на геопространствената общност, насърчавайки иновациите и напредвайки в приемането на технологиите с отворен код.

В основата си OSGeo се стреми да демократизира достъпа до геопространствени инструменти и данни, като се застъпва за софтуерни решения с отворен код. Чрез насърчаване на прозрачността, сътрудничеството и развитието, ръководено от общността, OSGeo се стреми да намали бариерите за навлизане и да даде възможност на отделни лица, организации и правителства да използват геопространствени технологии за широк спектър от приложения.

Освен че насърчава сътрудничеството между разработчиците, OSGeo също така предоставя ресурси и подкрепа за преподаватели, студенти и потребители, които се интересуват от изучаване на геопространствени технологии с отворен код. Това включва поддържане на документация, ръководства и материали за обучение, както и координиране на усилията за популяризиране на използването на софтуер с отворен код в академични и професионални среди.

Визия

OSGeo цели да даде възможност на всички да използват геопространствени данни с отворен код.

Мисия на OSGeo

Насърчава приемането на геопространствени технологии с отворен код по света, като е приобщаваща софтуерна фондация, посветена на философията на отворения код и развитието, управлявано от общността.

Управление

Чрез своите „Комитети за ръководене на проекти“ (PSC) OSGeo предоставя насоки, ресурси и инфраструктура, за да подпомогне развитието на нови и съществуващи проекти. Тези проекти обхващат широк спектър от области, включително географски информационни системи (ГИС), дистанционно наблюдение, пространствени бази данни, уеб картографиране и др.

OSGeo функционира като децентрализирана организация с клонове и местни общности по целия свят. Тези подорганизации (Chapters) организират събития, предоставят подкрепа на местните потребители и разработчици и се застъпват за използването на геопространствен софтуер с отворен код в своите региони. Като насърчава глобална мрежа от съмишленици и организации, OSGeo помага за изграждането на динамика и подкрепа за геопространственото движение с отворен код.

Цели

Следните амбициозни цели подкрепят общата мисия. Като фондация OSGeo се стреми да:

 • предоставя ресурси за проекти на фондацията;
 • насърчава използването на геопространствен софтуер с отворен код;
 • насърчава оперативната съвместимост с отворени и общностни стандарти;
 • осигурява оперативна съвместимост между проектите на фондацията;
 • насърчава висока степен на качество и иновации в проектите на фондацията;
 • насърчава използването на отворен код и участието на общността чрез разработването на отворена учебна програма;
 • дава възможност за комуникация и сътрудничество между общностите на OSGeo;
 • подкрепя изграждането на общност чрез хоризонтално (местни глави) участие и чрез вертикални (специфични за сектора) споразумения със съмишленици;
 • бъде гостоприемна и приобщаваща световна организация на всички нива;
 • отбелязва отличните постижения, откритостта и услугите в рамките на общността OSGeo.

Проекти

Неизчерпателен списък на проектите под шапката на OSGeo по азбучен ред.

 • GEOS - библиотека за представяне и манипулиране на географски обекти.
 • GeoNode - система за управление на геопространствено съдържание, платформа за управление и публикуване на геопространствени данни.
 • GeoServer - сървърно приложение с отворен код, предназначено за публикуване на пространствени данни и интерактивни картографски приложения в уеб среда.
 • GRASS GIS - ГИС технология, разработена за управление, обработка, пространствено моделиране и визуализация на различен тип данни.
 • GDAL/OGR - софтуер с отворен код за прочитане и записване на почти всички растерни и векторни геопространствени формати.
 • Leaflet - библиотека за създаване на динамични карти в уеб среда.
 • MapServer - сървърно приложение с отворен код, предназначено за публикуване на пространствени данни и интерактивни картографски приложения в уеб среда.
 • Marble - 3-измерен глобус за образователни цели.
 • MobilityDB - платформа за управление и анализ на геопространствени траектории, построена като разширение на PostgreSQL и PostGIS.
 • OpenLayers - библиотека за създаване на динамични карти в уеб среда.
 • Orfeo ToolBox - осигурява инструменти за използване на най-напредничавите методи в сферата на дистанционните изследвания.
 • OSGeo4W - програма, чрез която се постига лесно управление и инсталация на географски софтуер на операционна система Уиндоус.
 • OSGeoLive - операционна система, която се стартира от USB флашка и позволява употребата на пълен набор от отворен геопространствен софтуер.
 • PDAL - софтуер с отворен код за прочитане и записване на почти всички геопространствени формати за облаци от точки.
 • pgRouting - платформа за управление и анализ на геопространствени мрежи, построена като разширение на PostgreSQL и PostGIS.
 • PostGIS - разширение на PostgreSQL, което добавя възможност за работа с географски обекти - съхранението, търсенето, обработката и анализа на пространствени данни.
 • PROJ - софтуер за преобразуване от една координатна система в друга координатна система.
 • pygeoapi - Python имплементация на OGC API за геопространствени данни.
 • R Spatial - множество от R пакети за работа и анализ на геопространствени данни, построени върху други OSGeo библиотеки.
 • QGIS - QGIS е лидер сред професионалните и отворените ГИС приложения за съхранение, обработка, анализ и визуализация на геопространствени данни.
 • QField - мобилно приложение за събиране на теренни данни, създадено като допълнение на QGIS.

Инициативи

 • Geo for All - свързва различни лаборатории, изследователски групи и центрове и образователни институции по целия свят за използване на отворени технологии и данни.
 • FOSS4G - най-голямата конференция за отворени геопространствени технологии с над 1000 участници от цял свят, която се провежда ежегодно в различен град от 2004.
 • FOSS4G Travel Grants - фонд за подпомагане на затруднени финансово участници на FOSS4G конференцията, за да се осигури равна достъпност до събитието.
 • Open GeoScience - отворената наука е парадигма, при която научните разработки, данните и резултатите са свободнодостъпни за всички заинтересовани страни.
 • UN Initiative - работна група, която подпомага прехвърлянето на ООН към отворен софтуер.
 • GSoC - или Google Summer of Code е онлайн международна програма, имаща за цел да окуражи студенти да участват в разработката на отворен код.
 • OSGeoLive - осигурява операционна система, която се стартира от USB флашка и позволява употребата на пълен набор от отворен геопространствен софтуер.
 • Meta CRS Initiative - координира различни проекти, свързани с координатни референтни системи и проекции.

Външни връзки