Към съдържанието

GeoNode

Geonode лого

GeoNode (джионоуд) е система за управление на геопространствено съдържание, платформа за управление и публикуване на геопространствени данни. Платформата позволява на неспециализирани потребители да споделят данни и да създават интерактивни уеб карти, дашборди, да се показват интерактивни презентации чрез карти, снимки, текст и видео.

Инструментите за управление на данни, вградени в GeoNode, позволяват интегрирано създаване на данни, метаданни и визуализация на карти. Всеки набор от данни в системата може да бъде споделен публично или ограничено, за да позволи достъп само на определени потребители. Социални функции като потребителски профили и системи за коментиране и оценяване позволяват развитието на общности около всяка платформа, за да се улесни използването, управлението и контролът на качеството на данните.

Geonode е проектиран да бъде гъвкава платформа, която разработчиците на софтуер могат да разширяват, модифицират или интегрират, за да отговорят на изискванията в собствените си приложения. Платформата е базирана на утвърдени и широко използвани технологии като Django, GeoServer, PostgreSQL/PostGIS.

Какво може Geonode?

  • Зареждане на ГИС данни в платформата за преглед без необходимост от настолен ГИС софтуер или ГИС познания.
  • Визуализация на данни чрез уеб базиран “визуален каталог на ГИС данни”.
  • Богати възможности за търсене на данни по категории (съгласно ISO19115 класификация на категориите), ключови думи, географски признак и др.
  • Възможности за създаване и споделяне на уеб ГИС карти, уеб ГИС дашборди и уеб ГИС интерактивни презентации.
  • Възможност за автоматична връзка към други портали и интегриране на данни на база уеб ГИС услуги (съгласно спецификации на OpenGeoSpatialConcortium).
  • Директна интеграция/връзка с настолни ГИС софтуери (QGIS).

Галерия

Примерни приложения на Geonode по света може да намерите в GeoNode официалната галерия.

Примерни приложения на Geonode в България:

Примерен изглед на началната страница на Geonode портал на Басейнова Дирекция Дунавски Район

Примерен изглед на слоеве и метаданни в Geonode портал на Басейнова Дирекция Дунавски Район

Примерен изглед на уеб-картно приложение в Geonode портал на Басейнова Дирекция Дунавски Район

Примерен изглед на началната страница на Geonode портал на Дирекция Национален Парк “Рила”

Как да инсталирам?

Инсталацията на Geonode много зависи от обема данни (растерни/векторни), настройките за кеширане на уеб услуги (GeoWebCache), броя публикувани уеб услуги и респективно броя потребители. Минималните изисквания са сървър (виртуален/клауд базиран или физически) с:

  • 8GB RAM (силно препоръчително е 16GB за продуктова среда);
  • 2.2GHz процесор с 4 ядра;
  • 30GB дисково пространство (запазено за операционната система и самия портал, допълнително място спрямо изискванията на пространствените данни);
  • Препоръчително е поне 100GB пространство и силно препоръчителна 64-битова среда, под Линукс (latest Ubuntu LTS).

За пълни инструкции за инсталация вижте официалното ръководство на GeoNode.

Външни връзки