Към съдържанието

Как да изтрием поле от векторен слой?

Промяната на полетата на векторен слой в QGIS може да се случи по два начина: от атрибутивната таблица или от прозореца със свойства на слоя.

Премахване на поле чрез атрибутивна таблица

Стъпки

  1. Отваряме атрибутивната таблица на избрания слой.
  2. Превключваме в режим на редакция на слоя, като натиснем :i:qgis:mActionToggleEditing: .
  3. Натискаме бутона за изтриване на колони :i:qgis:mActionDeleteAttribute: Delete field или клавишната комбинация Ctrl+L .
  4. В новопоявилия се диалогов прозорец избираме една или повече колони, които искаме да премахнем.
  5. Натискаме “OK”.
  6. Колоните с избраните полета са премахнати. Данните обаче все още не са записани за постоянно, затова натискаме бутонът :i:qgis:mActionSaveAllEdits:.
  7. Готово!

Пример

Пример с базата данни на QGIS.бг. Премахване на полетата name_prefix и name от слой p_municipalities.