Към съдържанието

OpenStreetMap (OSM)

OpenStreetMap лого

OpenStreetMap или OSM (оупънстрийт мап или о-ес-ем) е съвместен проект, който има за цел да създаде безплатна, редактируема карта на света. Той стартира през 2004 г. и оттогава се е превърнал в една от най-големите и всеобхватни платформи за картографиране в световен мащаб. За разлика от затворените картографски услуги, OSM разчита на приноса на доброволци от цял свят, които използват GPS устройства, въздушни снимки и местни познания, за да добавят и актуализират картографски данни. Този подход, основан на принципа “crowdsourcing”, позволява създаването на много подробни карти, които могат да бъдат свободно достъпни и използвани от всеки.

Данните в OpenStreetMap се състоят от различни слоеве, включително пътища, сгради, забележителности, реки и други географски характеристики. Участниците използват тагове, за да добавят атрибути като имена на улици, видове сгради и интересни точки, като по този начин гарантират, че картата е богата на информация. Данните от OSM се съхраняват в структуриран формат, който е леснодостъпен за използване в широк спектър от приложения - от навигация и градско планиране до реакция при бедствия и мониторинг на околната среда.

Една от основните силни страни на OpenStreetMap е нейната отвореност и гъвкавост. Данните са достъпни под отворен лиценз, което позволява на всеки да има достъп, да ги използва и да допринася за тях без ограничения. Това доведе до широкото приемане на OSM от правителства, предприятия, организации с нестопанска цел и частни лица по целия свят. Данните от OSM се използват в различни приложения, включително мобилни навигационни приложения, географски информационни системи (ГИС) и услуги, базирани на местоположението. Освен това общността на OSM активно разработва и поддържа инструменти и софтуер, които подпомагат използването и манипулирането на данните от OSM, което допълнително повишава тяхната полезност и достъпност.

Около OpenStreetMap е изградена мрежа от ресурси, продукти и проекти. Примери за такива проекти са WikiMedia, Humanitarian OpenStreetMap Team, AndroidAnd и много други. Много от комерсиалните доставчици на картографски продукти купуват данни от OpenStreetMap за техните нужди.

Инструменти

  • iD - редакторът на географски данни, който работи в браузъра при режим на редакция.
  • JOSM - Java базиран графичен редактор за напреднали, който улеснява обработката на големи площи и групи обекти.
  • OSMAnd - Android приложение за визуализация и редакция на OpenStreetMap данни в режим без интернет.
  • QuickOSM - разширение за QGIS, което позволява лесното търсене и сваляне на OSM данни във векторен формат.

Събития

От 2007 г. насам общността на OpenStreetMap провежда ежегодна международна конференция, наречена State of the Map (SotM), на която всички заинтересовани страни се събират, за да споделят напредъка си и да обсъждат проблеми. Провеждат се и различни национални, регионални и континентални конференции на SotM, като SotM САЩ, SotM Балтика, SotM Азия и SotM Африка.

Галерия

Начална страница на https://osm.org

БДЖ използва OSM - https://radar.bdz.bg

Обща снимка от State of the Map - Флоренция, 2022

Външни връзки