Към съдържанието

Как да сменим проекцията на векторен слой?

Една от най-често срещаните задачи в ГИС е промяната на проекцията на слой. Причината за това може да са разнообразни:

  • искаме да превърнем от географска в проекционна координатна система;
  • използваме данни от различни източници с различна координатна система;
  • искаме да използваме по-конкретна географска система в нашия проект;

Въпреки че QGIS винаги изчертава обектите на екрана, независимо дали слоевете са в различни координатни системи, желателно е, а понякога и наложително, словете да бъдат приведени в една единствена координатна система.

Внимание!

Много е важно в случая да се подчертае, че под “смяна на проекцията” се разбира прехвърлянето от една координатна система в друга, което изисква преизчисляване на координатите. Много често начинаещите потребители се подвеждат със смяна на проекцията в метаданните на слоя, което не променя числовите координати на геометрията, а единствено сменя интерпретацията им и изчертава обектите на неочаквани места.

Стъпки

  1. Отваряме панелът с алгоритми с натискане на иконката :i:qgis:processingAlgorithm: (Toolbox).
  2. Избираме алгоритъма Vector general -> Reproject layer. Отваря се нов диалгов прозорец с параметрите на алгоритъма.
  3. В Input Layer избираме слоят, на който искаме да сменим проекцията.
  4. В Target CRS избираме желаната координатната система, в която искаме да превърнем слоя.
  5. Натискаме бутонът Run.
  6. Получен е нов слой Reprojected, който вече има желаната координатна система.
  7. Готово!

Пример

Пример с базата данни на QGIS.бг. Смяна на проекцията от EPSG:3857 на EPSG:32635 на слой n_settlements.