Към съдържанието

Ютуб канали на ГИС тематика

В този списък е събрана колекция от Ютуб (YouTube) канали, засягащи темата за работа с ГИС софтуери и други, съвместими с ГИС, софтуерни продукти. Съдържанието е подходящо както за начинаещи, така и за напреднали потребители, като обясненията във видеата са на английски език.

QGIS

Официалният YouTube канал на QGIS. В него се качват записи от събития, свързани с QGIS и други приложения с отворен код. Най-гледаното събитие е QGIS Open Day, който се провежда в последния петък от всеки месец. Това и останалите събития в канала представят нови функционалности, функционалности за напреднали, приложение на QGIS в различни системи по света и друга техническа и организационна информация.

YouTube

Klas Karlsson

Видеата са на най-различни теми, като използваният ГИС софтуер е QGIS. Klas Karlsson показва начини за интеграция на QGIS с други софтуери, дава идеи за визуализация на данни и съвети за начинаещи потребители.

YouTube

Hans van der Kwast

Съдържанието засяга главно хидроголията и създаването на хидроложки анализи в QGIS. Видеата са добре обработени, а обясненията разбираеми, като се започва от представянето на основни концепции в ГИС до тяхното реално прилагане. Засяга се използването на софтуер с интерфейс с команден ред (CLI) като SAGA, PCRaster, GDAL и други. Добър източник на информация за ГИС моделиране и автоматизиране на процеси в QGIS с QGIS Model Designer.

YouTube

Open Source Options

Използват се софтуери с отворен код за ГИС и статистика. Фокусът е върху QGIS, QGIS Python (PyQGIS) скриптове и плъгини и анализ на данни.

YouTube

Luca Congedo

Каналът се съсредоточава върху класификация на земното покритие и дистанционни изследвания. Luca Congedo е автор на Semi-Automatic Classification плъгин за QGIS.

YouTube

burdGIS

Съвети и трикове за работа с ГИС, изработване на уебкарти, като се използват различни софтуерни продукти.

YouTube

Digital Geography

Застъпва разнообразни теми за ГИС и геостатистика, представени под формата на уроци, които могат да бъдат полезни както за начинаещи, така и за средно ниво потребители.

YouTube

Hatari Labs

Каналът е посветен на хидроложко моделиране и изработване на пространствени анализи с QGIS и Python. Подходящ за по-напреднали потребители.

YouTube

Qiusheng Wu

Канал за ГИС, дистанционни изследвания, моделиране на околната среда, визуализация. Богато съдържание, работи се с различни ГИС софтуери. Видеата представят по-сложни операции, затова и са насочени към напреднали потребители.

YouTube