Към съдържанието

MapServer

MapServer лого

MapServer (мапсървър) е сървърно приложение с отворен код, предназначено за публикуване на пространствени данни и интерактивни картографски приложения в уеб среда. Първоначално разработено през средата на 90-те години в Университета на Минесота, в днешно време се издава под MIT лиценз и функционира на всички основни операционни системи (Linux, BSD, Mac OS X, Windows).

MapServer е администриран в рамките на OSGeo от Комитета за управление на проекта MapServer и се финансира от широка група организации, отговарящи за актуализацията и поддръжката на софтуера. Приложението е известно с бързодействието си, което частично се обяснява с избрания за ниписването му софтуерен език - C.

Поддържани стандарти

MapServer поддържа множество стандарти на Open Geospatial Consortium (OGC), включително е съвместим с INSPIRE View Service – част от INSPIRE инфраструктурата, целяща да установи лесен и достъпен начин за обмен на пространствена информация в рамките на Европейския съюз. Списък с поддържаните стандарти:

 • Web Map Service (WMS)
 • Web Feature Service (WFS)
 • Web Coverage Service (WCS)
 • Web Map Context (WMC)
 • Filter Encoding (FE)
 • Style Layer Descriptor (SLD)
 • Geography Markup Language (GML)
 • Sensor Observation Service (SOS)
 • Observations and Measurements (OM)

Приложение

MapServer се използва от публични, частни, изследователски и неправителствени организации за публикуване и споделяне на геопространствени данни.

Какво позволява MapServer?

 • Извличане на информация за обекти чрез атрибути, точки, ограничаваща кутия или геометрия в един или повече слоя.
 • Многообразни растерни и векторни формати чрез GDAL/OGR.
 • Множество координатни референтни системи чрез PROJ.
 • Разнообразие от шрифтове и стандарта TrueType при етикетиране и симвология.
 • Рендериране с AGG, Cairo и други драйвери.
 • Богата и сложна симвология, включително SVG символи.
 • Растерни заявки.
 • OGR-базирано генериране на изходни данни от заявки.
 • Възможност за интеграция с множество програмни езици: CGI/FastCGI, PHP, Python, Perl, Ruby, Java, .NET.
 • Автоматизирано генериране на елементи на интерфейса (графичен мащаб, легенда, справочна карта).
 • Създаване на динамични heatmap (топлинни карти).
 • Поддръжка на различни операционни системи и процесорни платформи.
 • Тематично картографиране, базирано на логически и/или регулярни изрази.
 • Персонализиране на генерирането на пиксели на картата.

Външни връзки