Към съдържанието

GRASS GIS

GRASS GIS лого

GRASS GIS (грас гис) е ГИС технология, разработена за управление, обработка, пространствено моделиране и визуализация на различен тип данни. Акроним на Geographic Resources Analysis Support System, което се превежда като „Система за поддръжка на анализа на географски ресурси“. Софтуерът съдържа повече от 500 модула за обработване на векторни, растерни, вокселни и темпорални (времеви) данни. Благодарение на системата си за писане на потребителски разширения, има налични още стотици допълнителни потребителски функционалности.

Съществуват множество интерфейси към други програми - геостатистически услуги, бази данни, уеб карти или друг ГИС софтуер. Може да служи както като настолен ГИС с модерен графичен потребителски интерфейс, така и като софтуерна услуга, достъпна през други програми.

GRASS GIS се използва в научни приложения, в бизнеса и от публични организации по целия свят.

GRASS GIS води началото си още от 80-те години на миналия век, но активната му разработка продължава и до днес. Силата и успехът на проекта се дължат на голямо общество от сътрудници, които обединяват усилия, за да правят GRASS GIS все по-лесен и удобен за ползване от всички.

Галерия

Графичен интерфейс на GRASS GIS

Фотограметричен анализ с GRASS GIS

Функциналности

 • Многообразни файлови формати - GRASS GIS поддържа почти всички файлови формати за геопространствени данни чрез употребата на GDAL/OGR.
 • Растерен анализ - интерполация, маскиране, корелация, ковариация и др.
 • 3D растер (или воксел) анализ - 3D анализ и визуализация.
 • Обработка на изображения - изображения от безпилотни летателни средства (БЛС) или сателити.
 • DTM анализ - генериране на контури и повърхности, изчисляване на най-оптимален маршрут и анализ на наклон на склона, различни хидроложки инструменти.
 • Векторен анализ - буфериране, маски, анализ на мрежи.
 • Времева (4D) рамка - поддръжка за управление и анализ на времеви данни, големи пространствено-времеви данни за околната среда.
 • Анализ на облаци от точки - LiDAR и др.;
 • Пространствени статистики - корелационен и ковариационен анализ, регресия, зонални статистика.
 • SQL - интерфейси на бази данни към PostgreSQL, SQLite и др.

Примери

Опростяване и заобляне на линия

v.generalize input=roads output=roads_chaiken method=chaiken threshold=1 error=roads_chaiken_leftover

Опростена и заоблена линия

Създаване на водосборен басейн

r.watershed elev_lid792_1m threshold=5000 accumulation=accum_5K drainage=draindir_5K basin=basin_5K

Създаване на водосборен басейн

Особености

Имената на алгоритмите в GRASS GIS следват специфична категоризация и логика. Тези, които започват с v., са за обработка на векторни слоеве, а тези, които започват с r., са за обработка на растерни слоеве.

Интерфейси

GRASS GIS може да се използва през различни интерфейси:

 • Графичния потребителски интерфейс - графичен интерфейс с множество различни инструменти.
 • Интерфейс от командния ред (CLI) - изпълнение на алгоритми от командния ред.
 • Уеб интерфейс - изпълнение на заявки за изпълнение на алгоритми чрез WPS.
 • C - интеграция с външен софтуер.
 • QGIS - изпълнение на алгоритми директно от QGIS.
 • Python - библиотека с обектно-ориентирано API.
 • R - статистически интерфейс към GRASS GIS, наречен rgrass7.

Външни връзки