Към съдържанието

Как да добавим ново поле на векторен слой?

Промяната на полетата на векторен слой в QGIS може да се случи по два начина: от атрибутивната таблица или от прозореца със свойства на слоя.

Добавяне на поле чрез атрибутивна таблица

Стъпки

  1. Отваряме атрибутивната таблица на избрания слой.
  2. Превключваме в режим на редакция на слоя, като натиснем :i:qgis:mActionToggleEditing: .
  3. Натискаме бутона за добавяне на полета :i:qgis:mActionNewAttribute: (New field) или клавишната комбинация Ctrl+W .
  4. В новопоявилия се диалогов прозорец попълваме името на полето и типа на данните. При нужда се попълва и дължината на типа. При желание може да се добави коментар към полето, което служи единствено за помощ на ГИС потребителя какво се съдържа в полето.
  5. Натискаме “OK”.
  6. Колоните с избраните полета са премахнати. Данните обаче все още не са записани за постоянно, затова натискаме бутонът :i:qgis:mActionSaveAllEdits:.
  7. Готово!
Забележка!

Дължината на типа е от особена важност при текстовите полета. Ако се въведе стойност 10, това означава че полето не може да съдържа символи по-дълги от 10 символа. Стойност 0 означава, че няма ограничение на дължината на текста.

Пример

Пример с базата данни на QGIS.бг. Добавяне на поле mayor от тип text на слой p_municipalities.