Към съдържанието

Geo for All

Geo for All лого

Geo for All (джио фор ол) е изследователска и образователна инициатива, свързваща различни лаборатории, изследователски групи и центрове и образователни институции по целия свят. Участниците в нея са обединени около:

  • Употребата и развитието на безплатен софтуер с отворен достъп.
  • Изполването на безплатни и отворени данни.
  • Принципите на отворената наука (open science) в изследователската дейност и на отвореното образование (open education) в преподаването.

Geo for All съдържа 2 основни компонента:

  • Лаборатории (Labs) - извършват образователните и научни инициативи.
  • Партньори (Partners) - подпомагат дейността на лабораториите.

Отворен за всички

Geo for All дава възможността на всички да се включат в създаването на международна предподавателска и изследователска инфраструктура. Инициативата предлага различни възможности за учене и преподаване, платформи за развитие и достъп до качествено образования за всички.

Инициативата и нейните партньори са отговорни за развитието на ново поколение таланти на геопространствени данни и софтуер с отворен достъп. За да разбереш повече за инициативата и как институцията ти може да се включи в Geo for All, виж официалния сайт на инициативата.

Основни принципи на инициативата Geo for All:

  1. Отворено образование - Geo for All предлага различни материали и курсове, които могат да се преизползват или да се разширяват. Това включва: уебинари, многоезични курсове, бюлетини и други.
  2. Отворено сътрудничество - Geo for All предоставя възможност за взаимодействие и създаване на мрежа за сътрудничество, чрез което лабораториите в различни точки на света, работещи в еднакви сфери на интерес, могат да споделят своите ресурси и материали и да работят заедно в общи идеи и проекти.
  3. Отворена наука - Geo for All допринася към науката в полза на цялото общество и на следващите поколения. Участващите студенти и ученици развиват креативност и възприемчивост, които са ключови умения за работа в сферата на изграждането на отворени иновации.

Външни връзки