Към съдържанието

Какво е shapefile?

Shapefile (произнася се шейпфайл) е двоичен формат за векторни географски данни, доскоро безспорно най-разпространения формат в света. Разработен е от ЕСРИ. Shapefile като формат всъщност съдържа повече от един файл, като всички те трябва да имат еднакво име и да са в една и съща директория. Разширенията им са .shp, .prj и .dbf.

Забележка!

Често хората допускат езиковата грешка да използват термина shapefile, за да опишат векторен слой, въпреки че данните са съхранявани в съвършено различен формат. Грешно е да се каже “Споделям този шейпфайл с теб, казва се oblasti.gpkg”.

Особености на shapefile

  • многофайлов формат - често допускана грешка е да се забрави, че shapefile-а всъщност се състои от няколко файла, за да работи правилно.

  • имена на колоните - поради неизвестна причина форматът поддръжа имената на полетата да не надвишават 12 символа.

  • дължина на текстови полета - като стойност на текстово поле не може да бъде записан текст с дължина повече от 256 символа.

Приложение на shapefile

  • широка поддръжка - може да бъде отворен в почти всяка ГИС програма. Въпреки някои особености в начина на работа в различните софтуер, като цяло форматът е широко преносим между различни платформи.
  • разпространен - де факто допреди появата на Geopackage, shapefile форматът беше индустриалния стандарт и все още се радва на тази инерция.

Как да работим със shapefile файл в QGIS?

  1. Изтеглете примерен файл TODO shapefile.
  2. Добавяне като всеки друг нормален векторен слой с провлачване, Add vector layer или зареждане от файловия браузър.

  1. (en) Спецификация rfc4180: https://tools.ietf.org/html/rfc4180