Към съдържанието

Откъде да намеря географски данни за България?

Интернет е пълен с различни източници на географски данни. Всъщност източниците са толкова много, че често начинаещите потребители не са сигурни откъде да започнат.

За да се улеснят начинаещите потребители, екипът на QGIS.бг е подготвил GeoPackage файл с подбрани данни за България.

Допълнителен списък на източници на географски данни, подготвен от Българското географско дружество (БГД), може да откриете тук.

QGIS.бг база данни

Базата данни на QGIS.бг е опростена и почистена версия на наличните в OpenStreetMap (OSM), НСИ и други източници данни към определена дата. Къмм момента базата данни съдържа само векторни данни.

Изтеглете GeoPackage с данните за България от тук.

Слой Геометрия Източник Описание
l_municipalities линия OSM Граници на общините.
l_oblasti линия OSM Граници на областите.
n_settlements точка OSM Селища в България.
p_bulgaria полигон OSM Сухоземните граници и бреговата линия на България.
p_bulgaria_maritime полигон OSM Сухоземните и морските граници на България.
p_municipalities полигон OSM Общини.
p_oblasti полигон OSM Области.