Към съдържанието

GDAL/OGR

GDAL лого

GDAL/OGR (джидал или гуудъл/о-джи-ар) e софтуер с отворен код за прочитане и записване на почти всички растерни и векторни геопространствени формати. Комбинацията от код, написан на C++, и разпространението му под X/MIT лиценз OSGeo позволява лесната му интеграция с разнообрани софтуерни продукти.

GDAL не разполага с графичен интерфейс за визуализиране на данни. Крайният потребител обикновено работи с допълнителните помощни програми от командния ред за обработка на пространствени данни. За целта може да се използват програми като QGIS, QField, GRASS GIS и др. Основните цели на GDAL/OGR е да осигури библиотеки, които да позволяват на други програми да четат разнообразни файлови формати, както и програми от командния ред за обработка, преобразуване и анализ на географски данни.

Почти всяка програма, която работи с пространствени данни, използва по един или друг начин кода на GDAL. Акронимът GDAL означава Geospatial Data Abstraction Library (библиотека за абстракция на геопространствени данни). На практика означава, че след прочитане на съответния векторен или растерен файлов формат от GDAL, обектите или пикселите са представени по един и същи абстрактен начин в паметта на компютъра.

Поддържани формати

GDAL поддържа над 140 растерни формата, сред които: GeoTIFF, Erdas Imagine, OGC WCS/WMS/WMTS, SDTS, ESRI Grids, ECW, MrSID, HDF, NetCDF, JPEG2000, DTED, NITF, GeoPackage и др.

OGR поддържа над 80 векторни формата, сред които: GeoPackage, GeoParquet, ESRI Shapefile, GML, GeoJSON, KML, OpenStreetMap, PostGIS, DGN, Oracle Spatial ESRI Coverages, ESRI FileGeodatabase, Mapinfo (tab and mid/mif), OGC WFS и др.

Приложение

GDAL/OGR е най-популярната библиотека за достъп до геопространствени данни, използвана от много приложения като MapServer, GRASS GIS, QGIS, QField, GeoNode, Python модули като rasterio, geopandas, fiona. Използва се и от софтуерни пакети като OSSIM, Cadcorp SIS, FME, Google Earth, VTP, ILWIS, MapGuide, ArcGIS и др.

Допълнителни инструменти

 • ogrinfo - Изписва информация за даден векторен слой.
 • ogr2ogr - Превръща между различни векторни формати.
 • gdalinfo - Изписва информация за даден растерен слой.
 • gdalwarp - Променя проекцията на растерен слой.
 • gdal_translate - Превръща между различни растерни формати.
 • gdal_polygonize.py - Превръща растерен слой във векторен слой с полигони.

Примери

Извличане на мета данни за векторен файл

ogrinfo -so natural_earth_vector.gpkg ne_10m_admin_0_antarctic_claim_limit_lines
INFO: Open of `natural_earth_vector.gpkg'
   using driver `GPKG' successful.

Layer name: ne_10m_admin_0_antarctic_claim_limit_lines
Geometry: Line String
Feature Count: 23
Extent: (-150.000000, -90.000000) - (160.100000, -60.000000)
Layer SRS WKT:
GEOGCS["WGS 84",
  DATUM["WGS_1984",
    SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
      AUTHORITY["EPSG","7030"]],
    AUTHORITY["EPSG","6326"]],
  PRIMEM["Greenwich",0,
    AUTHORITY["EPSG","8901"]],
  UNIT["degree",0.0174532925199433,
    AUTHORITY["EPSG","9122"]],
  AUTHORITY["EPSG","4326"]]
FID Column = fid
Geometry Column = geom
type: String (15.0)
scalerank: Integer (0.0)
featurecla: String (50.0)

Превръщане от един в друг векторен формат и смяна на КРС

ogr2ogr -s_srs EPSG:4326 -t_srs EPSG:3857 output.gpkg input.shp

Извличане на мета данни за растерен файл

gdalinfo ./input.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Size is 512, 512
Coordinate System is:
PROJCS["NAD27 / UTM zone 11N",
  GEOGCS["NAD27",
    DATUM["North_American_Datum_1927",
      SPHEROID["Clarke 1866",6378206.4,294.978698213901]],
    PRIMEM["Greenwich",0],
    UNIT["degree",0.0174532925199433]],
  PROJECTION["Transverse_Mercator"],
  PARAMETER["latitude_of_origin",0],
  PARAMETER["central_meridian",-117],
  PARAMETER["scale_factor",0.9996],
  PARAMETER["false_easting",500000],
  PARAMETER["false_northing",0],
  UNIT["metre",1]]
Origin = (440720.000000,3751320.000000)
Pixel Size = (60.000000,-60.000000)
Corner Coordinates:
Upper Left ( 440720.000, 3751320.000) (117d38'28.21"W, 33d54'8.47"N)
Lower Left ( 440720.000, 3720600.000) (117d38'20.79"W, 33d37'31.04"N)
Upper Right ( 471440.000, 3751320.000) (117d18'32.07"W, 33d54'13.08"N)
Lower Right ( 471440.000, 3720600.000) (117d18'28.50"W, 33d37'35.61"N)
Center   ( 456080.000, 3735960.000) (117d28'27.39"W, 33d45'52.46"N)
Band 1 Block=512x16 Type=Byte, ColorInterp=Gray

Промяна на каналите от BGR на RGB

$ gdalwarp input_bgr.tif output_rgb.tif -b 3 -b 2 -b 1

Промяна на КРС на растерен слой на EPSG:4326

$ gdalwarp -t_srs EPSG:4326 input.tif output.tif

Превръщане от .map в .tif с плочки

gdal_translate -of GTiff -co "TILED=YES" utm.map utm_tiled.tif

Какво може GDAL/OGR?

 • Редица помощни програми от командния ред за превод на данни; дигитална манипулация на изображения; промяна на картни проекции; подбиране на подмножества (извличане само на частите от големи файлове, които представляват интерес за конкретна цел); обединяване; мозайкиране на карти (създаване на клетки); услуги, свързани с цифров модел на релефа DEM (сенкорелеф, наклон, хипсометрично оцветяване), и др.
 • Високоефективен достъп до растерни данни чрез мозайкиране и опции за преглед.
 • Поддръжка на големи файлове (>4 GB) с малки изисквания към паметта.
 • Достъп до библиотеки от C, C++, Python, Java, C#, Perl.
 • Механизъм за координатни системи, изграден на библиотеката PROJ.4, както и описания на координатни системи чрез OGC Well Known Text (WKT).
 • Подробна документация за всеки поддържан формат и за всяка помощна програма от командния ред.

Инсталация

GDAL/OGR може да бъде инсталиран по няколко начина, в зависимост от операционната система и нуждите.

 • OSGeo4W Network Installer - Най-лесният начин за управление на геопространствен софтуер с отворен код под Уиндоус. Първо изтегли OSGeo4W Network Installer (osgeo4w-setup.exe) от страницата на OSGeo4W. Инсталирай програмата, като избереш Express или Advanced инсталация. Избери GDAL пакета, за да бъде инсталиран на компютъра ти. OSGeo4W позволява използването на всички геопространствени пакети от командния ред на OSGeo4W Shell.
 • Conda - може да инсталирате GDAL с Anaconda или Miniconda чрез командата conda install -c conda-forge gdal.
 • Самостоятелна инсталация - изтегли от официалната страница.

Външни връзки