Към съдържанието

Open Geospatial Consortium (OGC)

Open Geospatial Consortium (OGC) лого

Open Geospatial Consortium (OGC) (опън джиоспешъл консорсиум, о-джи-си) е световна организация, която разработва и популяризира стандарти за геопространствени технологии с цел да осигури възможност за оперативно съвместими решения за различни платформи и приложения. Основана през 1994 г., OGC се превърна в значителна сила в геопространствената общност, насърчавайки сътрудничеството между индустрията, правителството и академичните среди.

В основата на мисията на OGC е да насърчава разработването и използването на отворени стандарти за геопространствени данни и услуги. Тези стандарти улесняват обмена и интеграцията на геопространствена информация, като позволяват на различни системи и софтуер да комуникират безпроблемно. Стандартите на OGC обхващат различни аспекти на геопространствените технологии, включително формати за данни, комуникационни протоколи, метаданни и услуги.

Едно от основните постижения на OGC е разработването на базовата линия на стандартите на OGC, която служи като цялостна рамка за оперативно съвместими геопространствени решения. Тези стандарти обхващат широк спектър от области като например географски информационни системи (ГИС), дистанционно наблюдение, инфраструктури за пространствени данни (SDI) и услуги, базирани на местоположението (LBS). Като се придържат към стандартите на OGC, организациите могат да гарантират, че техните геопространствени системи са съвместими с други, като насърчават обмена на данни и сътрудничеството.

Работата на OGC се ръководи от сътрудничеството между нейните членове, които включват правителствени агенции, търговски дружества, изследователски институции и организации с нестопанска цел чрез работни групи, комитети и форуми членовете на организацията.

Стандарти

Списъкът не е изчерпателен.

 • SRID - Идентификация за пространствени координатни системи (КРС).
 • GeoPackage - Отворен, базиран на стандарти, платформено независим, преносим, самоописващ се, компактен формат за прехвърляне на геопространствена информация.
 • WFS (Web Feature Service) - За извличане или промяна на описания на обекти.
 • WMS (Web Map Service) - Предоставя изображения на карти.
 • WMTS (Web Map Tile Service) - Предоставя плочки с изображения на карти.
 • WPS (Web Processing Service) - Услуга за отдалечена обработка.
 • SLD (Styled Layer Descriptor) - Описание на стилизацията на слой.
 • KML (Keyhole Markup Language) - XML-базиран маркиращ език за географска информация.
 • GML (Geography Markup Language) - XML-базиран маркиращ език за географска информация.
 • CityGML - XML-базиран модел на данни и формат за обмен на данни, съхранение и обмен на виртуални 3D модели на градове.
 • SensorML - Език за моделиране на сензори.
 • WaterML - Информационен модел за представяне на данни от хидроложки наблюдения.
 • GeoSPARQL - Географски протокол SPARQL и език за заявки RDF; представяне и заявки на геопространствени данни.
 • 3D tiles - 3-измерни плочки; формат предназначен за стрийминг и рендиране на голямо 3D геопространствено съдържание като например фотограметрия, 3D сгради, BIM/CAD и облаци - от точки.
 • CSW (Catalog Service for the Web) - Достъп до каталози с географска информация в уеб среда.

Външни връзки