Към съдържанието
Забележка!

Текстът на тази страница е зает без допълнителни модификации от Awesome GIS в GitHub. Всякакви редакции и коментари е необходимо да се извършват в оригиналното хранилище.

Източници на географски данни

Евростат - административни единици

Лиценз Eurostat TLDR; Свободен за некомерсиални цели
Признание EN © European Union, 1995-2020, © EuroGeographics for the administrative boundaries
Признание BG © Европейски съюз, 1995-2020, © EuroGeographics за административни граници
Покритие 🇪🇺
Мащаб 1:1m, 1:3m, 1:10m, 1:20m, 1:60m
Времеви период 2000 - днес
Бележки Слоевете съответстват на официалните политически позиции на ЕС относно териториалния обхват на страните по света. Данните могат да бъдат изтеглени и от тук.
Формат shp, geojson, topojson, csv, pbf
Геометрия 🟧 🟢 📏

Евростат - транспорт (летища и пристанища)

Лиценз Eurostat TLDR; Без специфични изисквания
Признание EN © European Union, 1995-2020
Признание BG © Европейски съюз, 1995-2020
Покритие 🇪🇺
Мащаб 1:1m
Времеви период 2006, 2009, 2013
Бележки
Формат shp, gdb
Геометрия 🟢

GADM - административни граници

Лиценз GADM TLDR; Свободен за образователни и некомерсиални цели
Признание EN © GADM
Признание BG © GADM
Покритие 🗺
Мащаб 1:?m
Времеви период 2020
Бележки
Формат shp, gpkg, kmz, rds
Геометрия 🟧