Към съдържанието

QField

QField лого

QField (кюфийлд) е мобилно приложение за събиране на теренни данни, създадено като допълнение на QGIS. Приложението предлага опростен и оптимизиран за екрани с докосване, но функционален графичен интерфейс към функционалностите на QGIS. Позволява потребителите да събират, редактират, визуализират и аналализират геопространствени данни на терен, дори и при липса на интернет връзка. Сферите на прилагане са практически безкрайни: кадастър, наблюдение на околната среда, управление на подземна и надземна инфраструктура, провеждане на анкетни проучвания, събиране на сензорни данни и т.н.

Приложението се разработва от OPENGIS.ch със същия свободен GPL лиценз като QGIS, което гарантира, че приложението е абсолютно свободно и безплатно. Работи на Android, iOS, Windows, MacOS и Linux операционна система.

Какво може QField?

Пълна интеграция с QGIS

QField поддържа пълна интеграция с QGIS във всички свои аспекти - файлов формат, рендиране на символогията на слоевете, рендиране на формулярите за редакция на слоевете, изрази за валидация и т.н.

Това гарантира, че видяното в QGIS ще е същото като видяното в QField и обратно.

Интеграция с външни GNSS устройства

Събиране на данни в режим без интернет връзка

Едно от забележителните свойства на QField е възможността да работи без интернет връзка дори когато данните се съхраняват в онлайн слоеве като WFS и PostGIS. Това е критично важно за теренни проучвания в отдалечени райони или като цяло райони със слабо или липсващо покритие на комуникационните мрежи.

Настройка на формуляри

QField използва същите настройки на формулярите за попълване на данни за обектите в слоевете като QGIS. Това ползволява както презициране на вида данни - число, текст, снимка, двоична стойност, така и контролата, с която това се случва: текстово поле, слайдер, падащо меню, чекбокс - но в допълнение и валидацията на полето: число в даден интервал, текст не по-дълъг от N символа и т.н. Освен това формулярите поддържат табове, оцветяване, показване и скриване спрямо дадено условие и т.н.

Проследяване на движението

В QField може да се запише движението на позициониращото устройството в пространството, като записва нови обекти в слой с геометрия точки или линия.

Събиране на данни от външни устройства

QField поддържа комуникацията както с вграденото, така и с външни позициониращи устройства посредством NMEA протокол. По тази начин QField намира приложение дори и при събирането на презицни геодезически замервания.

QFieldCloud

За централизирано съхранение на множестно QField проекти и управление на достъпа до тях е разработена допълнителната онлайн услуга QFieldCloud, която е директно интегрирана с QField. Освен синхронизация на данните, QFieldCloud позволява съхранение на данни, планиране на теренна работа, управление на екипи и прецизен достъп до определени части от проекта.

Примери

Примерен проект за управление на пчелна ферма - формуляр за редакция на обект

Примерен проект за управление на пчелна ферма - списък от слоеве
Примерен проект за управление на ВиК инфраструктура

Допълнителни инструменти

  • QFieldSync - QGIS плъгин, който улеснява настройката и прехвърлянето на данни от QField в QGIS.

Как да инсталирам?

QField може да се инсталира директно от Google Play Store и Apple App Store.

Натисни за инсталиране на QField

Конкретна версия на QField може да се изтегли директно от GitHub.

Външни връзки