Към съдържанието

Как да инсталираме git в Windows?

 1. Отваряме страницата за изтегляне на git тук и правилната версия ще започне да се изтегля автоматично.
 2. Стартираме файла с име Git-2.30.0.2-64-bit.exe (първите 4 числа може да са различни) и следваме настройките по подразбиране.
 3. Потвърждаваме, че инсталацията е завършила успешно, ако открием Git Bash в старт менюто.
 4. За да завършим пълната инсталация, трябва да стартираме само веднъж Git Bash като администратори.
 5. Потвърждаваме пълната инсталация и настройка като въведем командата git --version (за проверка на инсталирана версия). Очакваният резултат е git version 2.30.0.windows.2 (числата може да са различни).
  Ivan Ivanov@LAPTOP-Q3S31RLD MINGW64 ~
  $ git --version
  git version 2.30.0.windows.2
  
 6. Готово!
Нещо се обърка…

Ако инструкции по-горе не са ни довели до желания резултат, вижте какво да направим, ако инструкциите не работят.