Към съдържанието

Как да инсталираме Miniconda в Windows?

 1. Отваряме страницата за изтегляне на Miniconda тук и изтегляме версията за Windows и Python 3.8 или по-нов. За директен линк за изтегляне на последната 64-битова версия натиснете тук.
 2. Стартираме файла с име Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe и следваме настройките по подразбиране до екрана с Advanced Installation Options. На този екран отбелязваме с отметка Add Miniconda3 to my PATH environment variable и премахваме отметката на Register Miniconda3 as my default Python 3.8, въпреки препоръките в червено да не променяме тези настройки по подразбиране.
 3. Потвърждаваме, че инсталацията е завършила успешно, ако открием Anaconda Powershell Prompt в старт менюто.
 4. Потвърждаваме, че сме избрали правилните отметки при инсталация, като стартираме Windows Powershell, напишем командата conda --version (за проверка на инсталираната версия). Както всяка команда, и тук завършваме с натискане на Enter. Очакваният резултат е conda 4.9.2 (числата може да са различни). Например:
  (base) PS C:\Users\Ivan Ivanov> conda --version
  conda 4.9.2
  
 5. Готово!
Нещо се обърка…

Ако инструкции по-горе не са ни довели до желания резултат, вижте какво да направим, ако инструкциите не работят.