Към съдържанието

Как да инсталирам QGIS в Debian/Ubuntu?

Инсталацията на QGIS в Debian базираните операционни системи е лесно, както всеки друг пакет. Наличен е както .deb пакет, така и Flatpak пакет. В тази статията ще опишем процедурата за инсталация на QGIS с .deb пакет.

В най-простия случай може да се използа версията на QGIS, която е в пакетите по подразбиране. В такъв случай може да се инсталира просто с sudo apt install qgis.

Често обаче тази версия е на поне няколко години, а QGIS изкарва нова версия на всеки 3 месеца.

Стъпки

 1. Първо инсталираме някои допълнителни инструменти:

  sudo apt install gnupg software-properties-common
  
 2. Следва инсталация на QGIS ключа, така че QGIS хранилището да бъде разпознато като доверена страна.

  wget -qO - https://qgis.org/downloads/qgis-2021.gpg.key | sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg --import
  sudo chmod a+r /etc/apt/trusted.gpg.d/qgis-archive.gpg
  
 3. Добавяме хранилището на QGIS.

  sudo add-apt-repository "deb https://qgis.org/ubuntu $(lsb_release -c -s) main"
  
  sudo add-apt-repository "deb https://qgis.org/ubuntu-ltr $(lsb_release -c -s) main"
  
 4. Обновяваме информацията за пакетите:

  sudo apt update
  
 5. Инсталираме QGIS:

  sudo apt install qgis qgis-plugin-grass
  
 6. В случай, че искаме да инсталираме QGIS Server, трябва да инсталираме и следния пакет:

  sudo apt install qgis-server
  
 7. Готово!

Внимание!

Най-последните инструкции за инсталиране на QGIS може да откриете тук.