Какво е git?

Git (произнася се “гит”) е децентрализирана система за контрол на версиите на файлове. Истинската му сила се усеща при работа с текстови файлове, като проследява развитието на съдържанието на един файл през времето - кой, кога, как и защо е променял даден текст. Цялото съдържание на QGIS.бг докс се проследява от git и във всеки един момент може да се открие автора на всяка една дума.

За да научите повече, вижте отличния превод на официалната книга за git на български тук1, като до глава 6. информацията е полезна при ежедневната употреба на git.


  1. Български превод на официалната книга за git http://git-scm.com/book/bg/v2